Tuesday, September 7, 2010

Universaaldisaini kasutusvaldkonnad maastikuarhitektuuri erialal

2 EAP

Maastikukujundamisel ja ka -planeerimisel on vaja arvestada inimeste erinevaid vajadusi (ratastooli kasutajad, pimedad jne). Juhendmaterjal on mitmes osas üsna puudulik, puuduvad konkreetsed juhised mida ja kui palju ning missuguses situatsioonis kasutada.

Kursusel käsitlemegi ligipääsetavuse erinevaid võimalusi maastikus. Ratastooli kasutajatele, pimedatele, lühikasvulistele ja ka teistele sobivad ja mitte sobivad elusad ja elutud materjalid väliskeskkonnas, käsitletakse nii linna kui maakonna situatsioone, lahendusnäidised.

Eesti Puuetega Inimeste Koja andmetel on Eestis viimastel aastatel loendatud kokku üle 100 000 puudega inimese, nendest umbes 42%-l on liikumisvaegus. Seega on teema väga oluline ja vajab tõsisemat käsitlust.

Õpiobjektile ei ole lisatud konkreetseid harjutusi. Teooriatekst tuleb järgemööda läbi töötada ning hiljem projektide koostamisel saab loetu uuesti meelde tuletada ja koostatava kujunduse juures ka universaalse disaini põhimõtteid kasutada.